Oznamy

 • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (PDF) – 24. nedeľa v cezročnom období (17.-24.9.2017)
 • V nedeľu 17. septembra budeme od 14:00 do 16:00 h. zapisovať sv. omše na mesiace október, november, december 2017. Lístky ešte nájdete na stolíku pri novinách.
 • Vo štvrtok bude vyložená Oltárna sviatosť na celodennú poklonu.
 • V piatok bude detská sv. omša o 18:00 h. Pred sv. omšou o 17:00 h. bude skúška na fare.
 • Nakoľko len šiesti ste sa prihlásili na blahorečenie don Titusa Zemana, autobus neobjednáme. Kto sa chce zúčastniť blahorečenia (30. septembra v Bratislave-Petržalke) nech to urobí vlastnou cestou.
 • V sobotu, 23. septembra okrem rannej a večernej sv. omši bude sv omša aj o 11:00 h., z príležitosti prehliadky Krajských spevov domova a o 16:00 h., z príležitosti maturitného stretnutia vdp. ThDr. Miloša Saba.
 • Vincentská rodina organizuje 11. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným. V našej farnosti sa zbierka uskutoční 9.2017,na budúcu nedeľu pred všetkými sv. omšami. Zapojiť sa do zbierky môžete kúpou medovníkového srdiečka.
 • V sakristii si môžete zakúpiť kalendár na r. 2018. Nástenný kalendár je za 1,30 eur a stolový za 1,50 eur.
 • Organizuje sa II. ročník stretnutia chrámových hudobníkov a laikov. Konať sa bude 14.10. 2017 v Zlatých Klasoch, podrobnejšie informácie sú v prílohe na plagáte a programe.
 • Prihlasovanie na prvé sväté prijímanie a birmovku bude prebiehať tak, že žiaci, ktorí chodia do škôl – základných /od 7 ročníka/ a na gymnázium – si vyzdvihnú prihlášky u katechétov a vyplnené im ich odovzdajú do konca septembra.
 • Dospelí, ktorí by sa chceli pripraviť na prijatie Sviatosti oltárnej a sviatosti birmovania si môžu vziať prihlášky zo stolíka pri novinách a odovzdať na farskom úrade taktiež do 30. septembra.

Kňazi vo farnosti

 • Ladislav Šálka, dekan – farár
 • Mgr. Štefan Gago, kaplán
 • Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný
 • Mgr. Viktor Koštialik, kňaz –  bývajúci vo farnosti

Farský kostolKostol sv. Margity Antiochijskej
Šaľa – mesto
Sv. omše každý deň ráno aj večer
Pre podrobnosti o sv. omšiach viď Bohoslužobný poriadok.
Pohrebné omše: po skončení rannej sv. omše (dĺžka rannej svätej omše cca. 30 minút)
Adorácie: vo štvrtok celodenná adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej
Detské sväté omše: piatok večer

Farský úrad


Budova fary
Úradné hodiny:
Pondelok: 10:00-12:00
Streda: 16:00-17:00
Piatok: 10:00-12:00
V súrnych prípadoch zaopatrovania chorých sa však môžete hlásiť aj mimo úradných hodín.
Adresa: Školská 2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Telefón (kancelária): +421 31 7702254 alebo +421 911 390 451
E-mail (dekan): salkalacko@mail.t-com.sk