Oznamy

 • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (PDF) – Zoslanie Ducha Svätého (20.-27.5.2018)
 • Sviatkom Zoslania Ducha Svätého sa nám končí Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
 • Zo zbierky minulej nedele sme zaslali na katolícke masmédiá 1286,00 EUR a nedeľný zvonček bol 500,00 EUR. Pán Boh Vám zaplať za vaše milodary.
 • Vo štvrtok bude vystavená Oltárna sviatosť na celodennú poklonu.
 • Detská sv. omša v piatok bude o 18:00 h. Skúška bude na fare o 17:00h.
 • Nakoľko sa blížia termíny 1. sv. prijímania, začína sa bližšia príprava detí na prijatie tejto sviatosti. Ďalšie spoločné stretnutie pre deti a ich rodičov zo ZŠ Jozefa Murgaša bude v stredu 23.mája. Treba prísť na sv. omšu o 18:00 a po sv. omši bude krátky nácvik.
 • V sobotu, 26. mája od 09:00 h. budeme spovedať deti, ktoré pôjdu na prvé sv. prijímanie 27.mája pri sv. omši o 9:30 h. Budeme spovedať aj rodičov a príbuzných týchto deti.
 • Trnavská arcidiecéza nám oznámila termíny sviatosti birmovania. Sviatosť birmovania v jazyku slovenskom bude v našom kostole vyslúžená v sobotu 29. septembra 2018 pri sv. omši o 10:00 h., v maďarskom jazyku v nedeľu, 28. októbra 2018 o 11:00 h.

Kňazi vo farnosti

 • Ladislav Šálka, dekan – farár
 • Mgr. Štefan Gago, kaplán
 • Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný
 • Mgr. Viktor Koštialik, kňaz –  bývajúci vo farnosti

Farský kostolKostol sv. Margity Antiochijskej
Šaľa – mesto
Sv. omše každý deň ráno aj večer
Pre podrobnosti o sv. omšiach viď Bohoslužobný poriadok.
Pohrebné omše: po skončení rannej sv. omše (dĺžka rannej svätej omše cca. 30 minút)
Adorácie: vo štvrtok celodenná adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej
Detské sväté omše: piatok večer

Farský úrad


Budova fary
Úradné hodiny:
Pondelok: 10:00-12:00
Streda: 16:00-17:00
Piatok: 10:00-12:00
V súrnych prípadoch zaopatrovania chorých sa však môžete hlásiť aj mimo úradných hodín.
Adresa: Školská 2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Telefón (kancelária): +421 31 7702254 alebo +421 911 390 451
E-mail (dekan): rkfusala@stonline.sk