Oznamy

 • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (PDF) – 32. nedeľa v cezročnom období (10.-17.11.2019)
 • Detská sv. omša bude v  piatok o 18:00 h.
 • Vo štvrtok máme poklonu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou .
 • Sestry zo Spoločnosti kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre ďakujú za zbierku Boj proti hladu, na ktorú ste prispeli sumou 2 355,00 Eur.
 • Od 13. do 21. nov. sa koná Trnavská novéna,. Slávnostné sv. omše sú počas novény o 18:00 h. Maďarská sv. omša bude 16. nov. O 11:30 h. Bližšie informácie nájdete na výveske.
 • Dňa 15. 11. 2019 /v piatok/ sa uskutoční mariánske stretnutie miništrantov Trnavskej arcidiecézy počas Trnavskej novény v Bazilike sv. Mikuláša. Sv. omša za prítomnosti miništrantov sa začína o 16:00 hod. Bolo by dobré keby sa tohto stretnutia( sv. omše) zúčastnili aj naši miništranti.
 • Nadačný fond CREDO Vás pozýva na duchovnú obnovu s indickým misionárom, katolíckym kňazom otcom Jamesom Manjackalom (Manjakalom), ktorá sa uskutoční 29. novembra – 1. decembra 2019 v hale SPORTA v Hlohovci. Informácie a registrácia na : otecjames.cz Je potrebné prihlásiť sa vopred.
 • V období vianočných sviatkov sa uskutoční 25. ročník Dobrej noviny, ktorej motto je: „Buďme požehnaní(m)“.Požehnanie a vyslanie koledníkov na ich cestu sa uskutoční pri sv. omši v sobotu 14. decembra o 15:00 hod. v Kostole Najsvätejšej Trojice v Trnave.
 • Občianske združenie Láska v nás srdečne ďakuje za finančné dary v rámci akcie “Sviečka za nenarodené deti ” Vyzbieralo sa 147,00 Eur , ktoré boli poslané na účet Fóra života.
 • Pozývame všetkých na Svätomartinský sprievod, ktorý bude v piatok 15.11. po večernej sv. omši. Viac info na nástenke.
 • Oznam pre členov Spolku Sv. Vojtecha. Kalendáre a podielové knihy na rok 2020 si môžete prevziať každú nedeľu od 3. novembra do 1. decembra 2019 po sv. omšiach v sakristii. Členský poplatok je 8 EUR.
 • Počujem pozitívne ohlasy ohľadom maľovky kostola. Tešíte sa, že máme svetlý, čistý kostol. Chcel by som poprosiť, aby sme si ho takéhoto zachovali. Možno aj tým, že sa nebudeme opierať o múr, alebo niečo oprieť oň, napr. palicu. Všetko je totiž svetlé, biele a akékoľvek dotyky sú hneď viditeľné. Ďakujem za pochopenie. Nové lavice,  budú v krátkej dobe hotové a umiestnené pri vchode do kostola, tam kde boli staré. 
 • A szeretet mibennnünk polgári társulás köszöni minden kedves hívőnek akik bekapcsolódtak a ” Gyertya a  megnem született gyeremekekért ” nevű akcióba. Összegyűlt 147,00 Eurót  elküldtük a Fórum života nevű szervezet számlájára.

Staršie bohoslužobné poriadky

Kňazi vo farnosti

 • Ladislav Šálka, dekan – farár
 • Mgr. Tomáš Kišon, kaplán
 • Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný

Farský kostolKostol sv. Margity Antiochijskej
Šaľa – mesto
Sv. omše každý deň ráno aj večer
Pre podrobnosti o sv. omšiach viď Bohoslužobný poriadok.
Pohrebné omše: po skončení rannej sv. omše (dĺžka rannej svätej omše cca. 30 minút)
Adorácie: vo štvrtok celodenná adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej
Detské sväté omše: piatok večer

Farský úrad


Budova fary
Úradné hodiny:
Pondelok: 10:00-12:00
Streda: 16:00-17:00
Piatok: 10:00-12:00
V súrnych prípadoch zaopatrovania chorých sa však môžete hlásiť aj mimo úradných hodín.
Adresa: Školská 2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Telefón (kancelária): +421 31 7702254 alebo +421 911 390 451
E-mail (dekan): farnost.sala@abu.sk