Oznamy

 • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (PDF) – 2. Veľkonočná nedeľa (23.-30.4.2017)
 • Nedeľa 23.4. je nedeľou Božieho milosrdenstva, popoludní o 15:00 h pred vyloženou Oltárnou sviatosťou budeme prosiť o dar Božieho milosrdenstva.
 • Pri Božom hrobe ste obetovali 1 061 Eur. Pán Boh zaplať.
 • Pri pôstnej polievke ste dali 535,00 Eur. Pán Boh zaplať.
 • Vo štvrtok bude celodenná poklona Oltárnej sviatosti.
 • V piatok detská sv. omša bude o 18:00 h. Prosím aby prišli aj deti pripravujúce sa na 1. sv. prijímanie.Tí, ktorí spievajú, majú skúšku na fare o 17:00 h.
 • Hnutie eRko pozýva všetky deti od 4 do 7 rokov na trojdenný prímestský tábor v termíne 2. – 4. augusta a staršie deti od 7 rokov na letný tábor v Rajeckých Tepliciach od 26. – 31. augusta. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke a prihlášky, ktoré treba odovzdať do 18. júna si môžete vziať zo stolíka s novinami.
 • Firma Grizzly v prácach v našom kostole bude pokračovať od 2. mája a podľa ich prísľubu by mali robiť celý týždeň. V pondelok by sme mali podpísať harmonogram prác a zmluvu o diele.
 • A XXVIII. Komáromiimanap a Jópásztorvasárnapján, május 7-én leszKomáromban a SzentAndrásplébániatemplomban. 14:30 ór. kezdődik. A szentmise 16:00 ór. lesz.

Kňazi vo farnosti

 • Ladislav Šálka, dekan – farár
 • Mgr. Viktor Koštialik, výpomocný duchovný
 • Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný

Farský kostolKostol sv. Margity Antiochijskej
Šaľa – mesto
Sv. omše každý deň ráno aj večer
Pre podrobnosti o sv. omšiach viď Bohoslužobný poriadok.
Pohrebné omše: po skončení rannej sv. omše (dĺžka rannej svätej omše cca. 30 minút)
Adorácie: vo štvrtok celodenná adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej
Detské sväté omše: piatok večer

Farský úrad


Budova fary
Úradné hodiny:
Pondelok: 10:00-12:00
Streda: 16:00-17:00
Piatok: 10:00-12:00
V súrnych prípadoch zaopatrovania chorých sa však môžete hlásiť aj mimo úradných hodín.
Adresa: Školská 2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Telefón (kancelária): +421 31 7702254 alebo +421 911 390 451
E-mail (dekan): salkalacko@mail.t-com.sk