Oznamy

 • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (PDF) – 7. Veľkonočná nedeľa (28.5.-4.6.2017)
 • Sviatok svätého Jozefa Robotníka pri obnovenej kaplnke
 • Túto nedeľu máme zbierku na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
 • V práci na kostole sa bude pokračovať tento týždeň v pondelok a utorok. Ďakujeme našich sestrám, ktoré obetavo denne upratujú v kostole po skončení prác. Prosíme aj ďalšie aby sa pridali k tejto službe . Upratuje sa približne od pol štvrtej po skončení prác.
 • Letné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu. Obsahom sú prosby za jednotu kresťanov alebo za duchovné povolania.
 • V tomto týždni je prvý piatok. Chorých ku ktorým chodíme pred prvým piatkom navštívime v utorok. Na prvý piatok budeme spovedať aj o 10:00 h. V týždni budeme spovedať pred sv. omšami, ráno od 6:00 h. a večer od 17:30 h.
 • Vo štvrtok bude vyložená Oltárna sviatosť k celodennej poklone.
 • Nakoľko v tomto týždni je prvý piatok, detská sv. omša nebude.
 • Na budúcu nedeľu máme slávnosť Zoslania Ducha Svätého.
 • Pozývame vás na Farský deň rodiny, ktorý bude 17.júna 2017. Bližšie informácie sú na výveske. Záujemcov prosíme, aby sa zapísali na papier na stolíku s novinami.
 • Hnutie eRko pozýva všetky deti od 4 do 7 rokov na trojdenný prímestský tábor v termíne 2. – 4. augusta a staršie deti od 7 rokov na letný tábor v Rajeckých Tepliciach od 26. – 31. augusta. Viac informácií nájdete na plagáte na nástenke a prihlášky, ktoré treba odovzdať do 18. júna si môžete vziať zo stolíka s novinami.

Kňazi vo farnosti

 • Ladislav Šálka, dekan – farár
 • Mgr. Viktor Koštialik, výpomocný duchovný
 • Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný

Farský kostolKostol sv. Margity Antiochijskej
Šaľa – mesto
Sv. omše každý deň ráno aj večer
Pre podrobnosti o sv. omšiach viď Bohoslužobný poriadok.
Pohrebné omše: po skončení rannej sv. omše (dĺžka rannej svätej omše cca. 30 minút)
Adorácie: vo štvrtok celodenná adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej
Detské sväté omše: piatok večer

Farský úrad


Budova fary
Úradné hodiny:
Pondelok: 10:00-12:00
Streda: 16:00-17:00
Piatok: 10:00-12:00
V súrnych prípadoch zaopatrovania chorých sa však môžete hlásiť aj mimo úradných hodín.
Adresa: Školská 2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Telefón (kancelária): +421 31 7702254 alebo +421 911 390 451
E-mail (dekan): salkalacko@mail.t-com.sk