Oznamy

 • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (PDF) – 32. nedeľa v cezročnom období (12.-19.11.2017)
 • Oslava svätých -správa a fotografie z uskutočnenej akcie
 • Od 13. do 21. nov. sa koná Trnavská novéna,. Slávnostné sv. omše sú počas novény o 18:00 h. Maďarská sv. omša bude 18. nov. O 11:30 h. Hlavná myšlienky novény je: Upriamiť pohľad na Svätú rodinu (Odkaz Panny Márie Fatimskej pre dnešné rodiny). Pokiaľ môžeme, snažme sa zúčastniť novény. Bližšie informácie nájdete na výveske.
 • Vo štvrtok po rannej sv. omši bude vyložená Oltárna sviatosť k celodennej poklone.
 • Vo štvrtok, 16. novembra o 16:30 h bude mať na fare stretnutie Faustínum.
 • V piatok bude detská sv. omša o 18:00 h. Pred sv. omšou bude o 17.00 h. skúška na fare.
 • V nedeľu 12. novembra od 14:00 h. budeme na fare zapisovať sv. omše na 1. štvrťrok 2018 (január, február, marec). Lístky si nájdete na stolíku pri novinách.
 • Občianske združenie Láska v nás ďakuje veriacim, ktorí sa zapojili do zbierky Sviečka za nenarodené deti .Vyzbierali sme 155 Eur ,peniaze sme poslali na účet Fóra života. Pán Boh zaplať za vašu pomoc.
 • A Szeretetmibennünkpolgáritársulásköszöni a kedveshíveknek , hogybekacsolódtak a Gyertya a megnemszületettgyerekekértnevűakcióba. Összesen 155 Eurótadakoztak a kedveshívek , pénztelküldtük a Fórum života nevűszervezetszámlájára.

Kňazi vo farnosti

 • Ladislav Šálka, dekan – farár
 • Mgr. Štefan Gago, kaplán
 • Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný
 • Mgr. Viktor Koštialik, kňaz –  bývajúci vo farnosti

Farský kostolKostol sv. Margity Antiochijskej
Šaľa – mesto
Sv. omše každý deň ráno aj večer
Pre podrobnosti o sv. omšiach viď Bohoslužobný poriadok.
Pohrebné omše: po skončení rannej sv. omše (dĺžka rannej svätej omše cca. 30 minút)
Adorácie: vo štvrtok celodenná adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej
Detské sväté omše: piatok večer

Farský úrad


Budova fary
Úradné hodiny:
Pondelok: 10:00-12:00
Streda: 16:00-17:00
Piatok: 10:00-12:00
V súrnych prípadoch zaopatrovania chorých sa však môžete hlásiť aj mimo úradných hodín.
Adresa: Školská 2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Telefón (kancelária): +421 31 7702254 alebo +421 911 390 451
E-mail (dekan): rkfusala@stonline.sk