Oznamy

 • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (PDF) – 2. nedeľa v cezročnom období (14.-21.1.2018)
 • Fotogaléria: Dobrá novina a Jasličková pobožnosť
 • Vo štvrtok bude vyložená Oltárna sviatosť na celodennú poklonu.
 • Detská sv. omša bude v piatok o 18:00 hodine. Nácvik bude o 17:00 h. na fare.
 • Štvrtok, 18. januára, sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenická bohoslužba s Evanjelickým cirkevným zborom bude v tomto roku vo Veči.Termín bohoslužby nám ešte nie je známy.
 • V sobotu 20. januára. budeme odkladať vianočnú výzdobu. Prosíme tých, čo môžu, aby prišli pomôcť od 8.30 hod.
 • Cirkev napĺňa svoje poslanie vyučovať a vychovávať aj cez katolícke školy. Aby sa mohli katolícke školy ďalej udržať a rozvíjať, konáme na budúcu nedeľu vo farnostiach Trnavskej arcidiecézy zbierku. V minulom roku sa vyzbieralo 31.051,75 eur. Vďaka Vaším milodarom sme mohli finančne pomôcť 4 katolíckym školám pôsobiacim na území Trnavskej arcidiecézy. Za všetky milodary Vám vyprosujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 • V januári 2019 sa konajú Svetové dni mládeže v Paname. Na Slovensku prebieha Odvážny rok ako príprava na svetové stretnutie, ale zároveň aj ako príprava na Národné stretnutie mládeže P 18, ktoré sa bude konať 26 – 29. júla 2018 v Prešove. Prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P 18 v Prešove sa začína 18. 1. 2018 a prvých 24 hodín je výrazná zľava. Od 18. 1. 2018 je vyhlásená aj verejná zbierka na podporu P 18. Bližšie informácie sú na výveske.
 • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu:
  – 6. mája pre deti zo ZŠ J.C. Hronského – Krátka;
  – 13.mája pre deti zo ZŠ Ľ. Štúra – Pionierska;
  – 27. mája pre deti zo ZŠ J. Murgaša.
 • Každý piatok Vás organizátori po večernej sv. omši, ktorá je o 18:00 h. vo františkánskom kostole sv. Jakuba v Trnave, pozývajú na sviečkový pochod Trnavou, s modlitbou bolestného ruženca. Tento pochod je súčasťou iniciatívy ZASTAVME ZLO Z ISTANBULU a chceme ním odmietnuť ratifikáciu ISTANBULSKÉHO DOHOVORU a šírenie GENDER IDEOLÓGIE – rodovej ideológie na Slovensku.

Kňazi vo farnosti

 • Ladislav Šálka, dekan – farár
 • Mgr. Štefan Gago, kaplán
 • Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný
 • Mgr. Viktor Koštialik, kňaz –  bývajúci vo farnosti

Farský kostolKostol sv. Margity Antiochijskej
Šaľa – mesto
Sv. omše každý deň ráno aj večer
Pre podrobnosti o sv. omšiach viď Bohoslužobný poriadok.
Pohrebné omše: po skončení rannej sv. omše (dĺžka rannej svätej omše cca. 30 minút)
Adorácie: vo štvrtok celodenná adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej
Detské sväté omše: piatok večer

Farský úrad


Budova fary
Úradné hodiny:
Pondelok: 10:00-12:00
Streda: 16:00-17:00
Piatok: 10:00-12:00
V súrnych prípadoch zaopatrovania chorých sa však môžete hlásiť aj mimo úradných hodín.
Adresa: Školská 2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Telefón (kancelária): +421 31 7702254 alebo +421 911 390 451
E-mail (dekan): rkfusala@stonline.sk