Oznamy

 • Bohoslužobný poriadok / Szentmisék rendje (PDF) – 25. nedeľa v cezročnom období (20.-27.9.2020)
 • Vo štvrtok máme poklonu pred Oltárnou sviatosťou.
 • Svätá omša za účasti detí bude v piatok 25. 09. 2020 o 18:00 h.
 • Stretnutie všetkých miništrantov po prázdninách bude v dnešnú nedeľu 20. septembra 2020 o 15:00 h.
 • Dnešnú nedeľu 20. septembra 2020 od 14:00 do 15:00 h. budeme na fare zapisovať sv. omše na október, november, december. Lístočky si môžete nájsť na stolíku pri novinách.
 • Svätá omša za účasti birmovancov bude 27.9.2020 o 18:00. Po jej skončení bude stretnutie birmovancov. Účasť na svätej omši a stretnutí je povinná.
 • Úrad verejného zdravotníctva SR a zástupcov cirkví s platnosťou od 16. septembra 2020 vydal nové opatrenia k organizácií podujatí, ktoré sa týkajú i Cirkvi. Môžete tieto opatrenia nájsť vo výveske alebo na internetových stránkach TK KBS alebo i na stránke Trnavskej arcidiecézy. Čo sa týka počtu osôb pri bohoslužbách, pre kostoly v žltej a červenej zóne, platí pravidlo zachovania odstupov medzi veriacimi na spôsob „šachovnice“. Šaľa sa momentálne nachádza v zelenej zóne, preto tento odstup medzi veriacimi, pokiaľ sme v zelenej zóne, nie je potrebné zachovať. Stále však treba nosiť rúška, dezinfikovať ruky, nepodávať ruky na znak pokoja. Sv. prijímanie sa podáva do rúk, v prípade vážneho dôvodu do úst a tí nech prídu celkom na záver radu prijímajúcich. Nezabúdajme na úctivé prijatie Eucharistie do dlane vrchnej ruky, následne si druhou rukou pred rozdávateľom Eucharistiu vložili do ústa. Rúško máme zložiť tesne pred prijatím, keď ste už na rade a znovu založiť po prijatí Eucharistie a až potom sa vrátili na svoje miesto. Veriaci nachádzajúci sa v červenej a žltej zóne nie sú viazaní povinnosťou účasti na nedeľnej bohoslužbe.
 • Na budúcu nedeľu 27. septembra 2020 bude vo Veči v novom kostole sv. omša o 10:00 h. z príležitosti sviatku sv. Michala Archanjela, patróna policajtov. Mestská polícia si pripomína 29. výročie pôsobenia v našom meste.
 • Vincentská rodina organizuje 14. ročník celoslovenskej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným. V našej farnosti sa zbierka uskutoční 9.2020, pred všetkými sv. omšami. Zapojiť sa do zbierky môžete kúpou medovníkového srdiečka.-Minulý rok ste misie podporili sumou 226 427,60 eur.

Staršie bohoslužobné poriadky

Kňazi vo farnosti

 • Ladislav Šálka, dekan – farár
 • Mgr. Tomáš Kišon, kaplán
 • Mgr. Peter Valent, výpomocný duchovný

Farský kostolKostol sv. Margity Antiochijskej
Šaľa – mesto
Sv. omše každý deň ráno aj večer
Pre podrobnosti o sv. omšiach viď Bohoslužobný poriadok.
Pohrebné omše: po skončení rannej sv. omše (dĺžka rannej svätej omše cca. 30 minút)
Adorácie: vo štvrtok celodenná adorácia Najsv. Sviatosti Oltárnej
Detské sväté omše: piatok večer

Farský úrad


Budova fary
Úradné hodiny:
Pondelok: 10:00-12:00
Streda: 16:00-17:00
Piatok: 10:00-12:00
V súrnych prípadoch zaopatrovania chorých sa však môžete hlásiť aj mimo úradných hodín.
Adresa: Školská 2, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Telefón (kancelária): +421 31 7702254 alebo +421 911 390 451
E-mail (dekan): farnost.sala@abu.sk